23 ஜூலை, 2019

இன்று  கறுப்பு  ஜூலை நாள்  .என்  ஆருயிர்  நண்பர் சுரேஷ்குமார் வெலிக்கடையில் கொல்லப்படட தினம் இன்று
வேலணை மத்திய கல்லூரியில்  என் வகுப்பு தோழனாக  இருந்த  திறமை மிக்க  நண்பன்  காசிப்பிள்ளை (ஆசிரியர் சைவப்பிரகாச வித்தியாசாலை )  சுரேஷ்குமார் (அன்பன் ) வெலிக்கடை  சிறையில் அநியாயமாக  கொல்லப்படட நாள் .என்  வாழ்வில் மறக்க முடியாத  ஆருயிர் நண்பனை  இழந்த கறுப்பு  நாள் ,அன்பன்  என்றும் உன்  நினைவோடு  பிரார்த்திக்கிறேன் 

விளம்பரம்