விளம்பரம்

ad

மாவீரர்கள்


நாட்டுப் பற்றாளர்கள்
-------------------------

கவிஞர் சு.வில்வரத்தினம்

க.வே.ஏரம்பு ஆசிரியர் (22.11.1929-----23.02.2005)

மாவீரர்கள்
-------------
வை:இரத்தினம்

ஏரம்பு பாலச்சந்திரன் (18.10.1960---09.04.1988)-கப்டன் அருண்

கரும்புலி சாந்தா -சுப்பிரமணியம்
அன்புள்ளங்களே எம் மண் தந்த இந்த மண் மறவா மாவீரர்களை பெயர் குறிப்பிட்டு இங்கே பதிவு செய்வதால் தாயகத்தில் வாழும் அவர்களின் குடும்ப உறவுகளுக்கு தற்போதைய சூழலில் பாதுகாப்பு பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்பதால் இந்த பகுதி இத்தோடு தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படுள்ளது.

ad