விளம்பரம்

ad

29 மே, 2021

கனடாவில் பள்ளிகூட வளாகத்தில் 215 குழந்தைகளின் எலும்புக்கூடுகள்

www.pungudutivuswiss.com
ஐரோப்பியர்கள் 400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அமெரிக்காவை கண்டுபிடித்து வட அமெரிக்கா, தென் அமெரிக்க கண்டங்களில் குடியேறினார்கள்.

அடுத்த வாரம் 5 ஆயிரம் ரூபா கொடுப்பனவு

www.pungudutivuswiss.com
எதிர்வரும் வாரம் முதல் 5000 ரூபா கொடுப்பனவை மீண்டும் வழங்குவதற்கு தேவையான திட்டங்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக

தனிமைப்படுத்தப்பட்டது நல்லூர் அரசடி

www.pungudutivuswiss.com
யாழ்ப்பாணம்- நல்லூர் அரசடிப் பகுதி தனிமைப்படுத்தல் சட்டத்தின் கீழ் நேற்று மாலை முதல் முடக்கப்பட்டுள்ளது.