விளம்பரம்

ad

18 மே, 2022

ரணிலுக்கு பிரதமர் என்ற வேலை கிடைத்துள்ளது சூடு வைத்தார் சுமந்திரன்!

www.pungudutivuswiss.com
ஜனாதிபதியை பாதுகாக்க முயலும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் யார் என்பது தற்போது நாட்டிற்கு நன்கு தெரியும் என தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமை