விளம்பரம்

ad

25 ஜூன், 2022

தனிநபரின் வெளிநாட்டு நாணயக் கையிருப்பு 10 ஆயிரம் டொலர்களாக குறைப்பு! [Saturday 2022-06-25 17:00]

www.pungudutivuswiss.com


இலங்கையில் வசிக்கும் ஒருவர் வைத்திருக்கக் கூடிய வெளிநாட்டு நாணயத்தின் அளவை 15,000 அமெரிக்க டொலர்களில் இருந்து 10,000 அமெரிக்க டொலர்களாக குறைக்க இலங்கை மத்திய வங்கி தீர்மானித்துள்ளது.

இலங்கையில் வசிக்கும் ஒருவர் வைத்திருக்கக் கூடிய வெளிநாட்டு நாணயத்தின் அளவை 15,000 அமெரிக்க டொலர்களில் இருந்து 10,000 அமெரிக்க டொலர்களாக குறைக்க இலங்கை மத்திய வங்கி தீர்மானித்துள்ளது