16 பிப்., 2021

எமது நினைவலை  - கொறணர் பாலா அண்ணா 

---------------------------------------------------------------------------
யா ர்  இந்த  கொறண ர் பாலா .?  புங்குடுதீவு  9 ஆம்  வடடாரத்தில்  பிறந்து  வரதீவில்  வாழ்ந்து வந்த தவமணிதேவி ( எனது தந்தையின் மூத்த

கட்சி தாவும் படலத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டாம்! இது என்ன விளையாட்டு - முஸ்லிம் காங்கிரஸ் மீது சீறிப்பாய்ந்த மரிக்கார்

www.pungudutivuswiss.com
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் இப்போது மன்னிப்பு கேட்பது பிழையானது. முஸ்லிம் சமூகத்திலிருந்து வாக்குகளைப் பெற்று வென்று

விளம்பரம்