சுவாதி பயன்படுத்திய செல்போனை ராம்குமார் வீட்டிலிருந்து போலீசார் கைப்பற்றியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது