முல்லைத்தீவில் மட்டும் 7,500 அங்கவீனர்! இறுதி யுத்த வடுக்களாகவுள்ளனர்!

இறுதி யுத்த அவலமாக முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் மட்டும் உடல் அவயவங்களை இழந்து சுமார் 7 ஆயிரத்து 500 மாற்றுத் திறனாளிகளாக உள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் சுமார் 11