விளம்பரம்

ad

15 ஜன., 2021

திருகோணமலையின் பட்டினமும் சூழலும் பிரதேச சபைகூட்டமைப்பின் வசமிருந்த பொதுஜன முன்னணிக்கு உரித்தானது.

www.pungudutivuswiss.com
திருகோணமலையின் பட்டினமும் சூழலும் பிரதேச சபைகூட்டமைப்பின் வசமிருந்த பொதுஜன முன்னணிக்கு உரித்தானது.திருகோணமலையில்

ஐக்கியநாடுகள் மனித உரிமை பேரவை தீர்மானத்திற்கு முயலவேண்டும்

www.pungudutivuswiss.com
இலங்கையில் மனித உரிமை நிலவரம் மோசமடைந்துள்ளதுஐக்கியநாடுகள் மனித உரிமை பேரவை தீர்மானத்திற்கு முயலவேண்டும்

BREAKING NEWS: -------------------- தென் அமெரிக்க நாடுகளான சுமார் 15 நாடுகள, போத்துக்கல்பிரித்தானியா சற்று முன்னர் தடை கொரோனா 3.0 படு பயங்கர பிரேசில் கொரோனா -உருமாறியது எப்படி ? லண்டனில் அனைத்தும்

www.pungudutivuswiss.com
இந்த வருடம் கூட கொரோனா தீராது போல உள்ளது. பிரேசில் நாட்டில், ஒரு மிருகத்திற்கு தொற்றி. அதனூடாக

பிரான்ஸ் முழுவதும் 18h00 மணி முதல் ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

www.pungudutivuswiss.com
கொரெனாத் தொற்றினைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக இந்த நடவடிக்கை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.