www.pungudutivuswiss.com www.madathuveli.com www.youngstarlyss.com www.panavidaisivan.com www.urativu.ml www.kananithamil.blogspot.com www.pungudutivumv.blogspot.com www.sivalaipiddi.blogspot.com 70

ஞாயிறு, மே 05, 2019

இலங்கையில் கொலையுண்டாடென்மார்க்கின்கோடீஸ்வர குழந்தைகள் இறுதி வணக்க நிகழ்வு

இலங்கையில் கொலையுண்டாடென்மார்க்கின் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரரான ஆண்டர் ஹொல்ச் பொவ்ல்சன் அவர்களின் மூன்று குழந்தைகள், ஈஸ்டர் குண்டுவெடிப்பில் இலங்கையில் கொலையுண்டார்கள்.


அவர்களின் மக்களின் கண்ணீருக்கு மத்தியில் டென்மார்க்கில் நேற்று நடைபெற்றது.