சனி, மார்ச் 29, 2014

அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் முல்கிரிகல தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு - 37,464 வாக்குகள்
ஐக்கிய தேசிய கட்சி - 15,607 வாக்குகள்
மக்கள் விடுதலை முன்னணி - 6,334 வாக்குகள்
ஜனநாயக கட்சி - 1,825 வாக்குகள்