30 மார்., 2014

அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் திஸ்ஸமஹாராம தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு - 54731 வாக்குகள்
ஐக்கிய தேசிய கட்சி - 35294 வாக்குகள்
மக்கள் விடுதலை முன்னணி - 13665 வாக்குகள்
ஜனநாயக கட்சி - 1551 வாக்குகள்