30 மார்., 2014

அரசாங்கம் வெளியிட்டுள்ள உத்தியோக பூர்வ அறிவித்தலின் படி  இப்போது  அறிவிக்கபட்டுள்ள  முடிவுகளும் ஆசனங்களும் 
மேல்மாகாண சபை 
1.ஐக்கிய சுதந்திர கூட்டமைப்பு 56 (1 36 3675)
2.ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 28  (679 682)
3.ஜனநாயக கட்சி  9 (203 767)
4.மக்கள் விடுதலை முன்னணி 6 (156 208)
5.ஜனநாயக மக்கள் முன்னணி 2  (51 000)-மனோ கணேசன் கட்சி
6.முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 2 (49 515)
7.அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ்  1 (15 491)
8.அகில இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் (P அணி ) 0 (8 216 )