சனி, மார்ச் 29, 2014

காலி மாவட்டம் தபால் மூல வாக்கெடுப்பு முடிவுகள்..
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 14,111 வாக்குகள்
ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 3,718 வாக்குகள்
ஜனநாயக கட்சி – 3,209வாக்குகள்
மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 1,438 வாக்குகள்