வியாழன், ஆகஸ்ட் 08, 2019

வை கோ வுக்கும் காங்கிரசுக்கும் பூசல் வை கோ பாராளுமன்றில் காங்கிரசை எதிர்த்து பேசியதன் விளைவு  ஒரு இனத்தையே  அழி த்தவர்கள் காங்கிரஸ் என்று  வை கோ பேச்சு