மானிப்பாய் மருதடி விநாயகர் ஆலயத்தின் நிர்வாகம் தொடர்பில் கௌரிகாந்தன் தலமையிலான குழுவினரே தீர்ப்பு வழங்கப்படும்