www.pungudutivuswiss.com www.madathuveli.com www.youngstarlyss.com www.panavidaisivan.com www.sandrabalan.ml www.urativu.ml www.kananithamil.blogspot.com www.pungudutivumv.blogspot.com www.sivalaipiddi.blogspot.com 70

வியாழன், செப்டம்பர் 14, 2017

இலங்கையின் மீளமைப்பு நடவடிக்கைகளில் இன்னும் முன்னேற்றம் தேவை என ஐரோப்பிய ஒன்றியம் தெரிவிப்பு

இலங்கை அரசாங்கத்தின் மனித உரிமைகள், தொழிலாளர் மற்றும் சுற்றாடல் தரங்கள் குறித்து ஐரோப்பிய ஒன்றியம்