செவ்வாய், நவம்பர் 24, 2015

Ramanan Gunaseelan added 4 new photos.
5 hrsEdited
மண்ணின் விடிவுக்காக இரத்தம் சிந்திய மாவீரர்கள் நினைவாக உணர்வோடு இரத்ததானம் செய்யும் யாழ் பல்கலைகழக மாணவர்கள்..!
உங்களுக்காக உங்கள் உயிர் தியாகத்துக்காக ...!