ஞாயிறு, ஏப்ரல் 27, 2014

ஐபீஎல் போட்டிகளின் புள்ளி பட்டியலில் தலா 8 புள்ளிகளுடன் 1 ஆம் 2 ஆம் இடங்களில்
பஞ்சாப்,சென்னை அணிகள்
TeamsMat
WonLostTiedN/RPtsNet RRForAgainst
Punjab T20440008+1.517724/77.3626/80.0
Chennai T20541008+1.050810/98.3709/98.5
Rajasthan T20422004+0.497530/72.3536/78.4
Kolkata T20422004+0.193588/80.0569/79.3
Bangalore T20422004-0.117480/74.1481/73.0
Delhi T20523004-1.116702/98.2798/96.4
Hyderabad T20413002-0.991583/80.0654/79.0
Mumbai T20404000-0.974503/80.0547/75.2