வெள்ளி, பிப்ரவரி 28, 2014

புங்குடுதீவு தல்லையபற்று முருகமூர்த்தி ஆலயத் திருவிழா காட்சிகள் 2014