1 ஜூலை, 2019

அவிஸ்கா பெர்னாண்டோ102  பந்துகளில் 104 ஓட்டங்களை எடுத்து  ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார் இலங்கையின்  துடுப்பாட் டம்  அபாரம்   மேட்ற்கிந்திய தீவுகளின்  பந்து வீச்சை  விளாசி  தள்ளுகிறார்கள்