www.pungudutivuswiss.com www.madathuveli.com www.panavidaisivan.com www.kananithamil.blogspot.com www.pungudutivumv.blogspot.com www.sivalaipiddi.blogspot.com தொடர்புகளுக்கு pungudutivu1@gmail.com

திங்கள், மே 16, 2016

திமுக ஆட்சியை பிடிக்கும் 
வாக்குப்பதிவுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு வெளியீடு


தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சியை பிடிக்கும் என்று வாக்குப்பதிவுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு தெரிவிக்கிறது.


1. திமுக கூட்டணி 124 முதல் 140 இடங்களைப்பெறும் என்றும், அதிமுக 89 முதல் 101 இடங்களைப்பெறும் என்றும் ‘’மை இந்தியா’ கருத்துக்கணிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

2. திமுக கூட்டணி 114 முதல் 118 இடங்களைப்பெறும் என்றும், அதிமுக 95 முதல் 99 வரையிலான கிடங்களைப்பெறும் என்றும் ‘’நியூஸ் நேஷன்’’ கருத்துக்கணிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

3. திமுக கூட்டணி 132 இடங்களைப்பெறும் என்றும் அதிமுக 95 இடங்களைப்பெறும் என்றும் ’’ஏபிபி’’கருத்துக்கணிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

4. திமுக கூட்டணி 132 இடங்களைப்பெறும் என்றும் அதிமுக 95 இடங்களைபெறும் என்றும் என்.டி.டி.வி. கணிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

5. திமுக கூட்டணி 140 இடங்களைப்பெறும் என்றும், அதிமுக 90 இடங்களைப்பெறும் என்றும் மற்றவை 4 இடங்களைப்பெறும் என்றும்‘’சாணக்யா’’ கருத்துக்கணிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.