வியாழன், மே 23, 2019

சிதம்பரத்தில் திருமாவளவன் சுமார் 500  வாக்கு  வித்தியாசத்தில் தோல்வி நிலையில் உள்ளார்