வியாழன், மே 23, 2019

தினகரனின் கட்சி  நாம்  தமிழர்  கமலின்  ம நீ  மையம்  ஆகியன  அதிமுகவின் வாக்குகளை  சிதறடித்திருப்பது  தெரிகிறது இது திமுக வின்  வெற்றிக்கு  வழி  வகுத்துள்ளது