திங்கள், ஜூலை 01, 2019

இலங்கை  மேற்கிந்திய தீவுகளை  23  ஓட்டங்களினால்  வெற்றி பெற்றுள்ளதுLive

Current Run Rate

6.3

Last 5 Ov (Run Rate)

23/2 (4.60)