16 நவ., 2019

தபால்மூல வாக்குகள் கோத்தா முன்னணியில்! உத்தியோகப்பற்றற்ற முடிவுஉத்தியோகப்பற்றற்ற முறையில் இதுவரை வெளிவந்துள்ள தபால்மூல வாக்குகள் எண்ணிக்கையில் கோத்தபாயா ராஜபக்ச முன்னணியில் இருப்பதாக தெரியவருகின்றது.
உத்தியோகப்பற்றற்ற முடிவுகளின்படி:
புத்தளம் தபால்மூல வாக்குகள்
கோத்தாபாய: 5108
சஜித்: 3802
திருகோணமலை தபால்மூல வாக்குகள்
கோத்தாபாய: 7845
சஜித்: 6355
மொனறாகல தபால்மூல வாக்குகள்
கோத்தாபாய: 10876
சஜித்: 3250
கொழும்பு தபால்மூல வாக்குகள்
கோத்தாபாய: 33646
சஜித்: 18456
கம்பகா தபால்மூல வாக்குகள்
கோத்தாபாய: 24658
சஜித்: 7534
மாத்தறை தபால்மூல வாக்குகள்
கோத்தாபாய: 18536
சஜித்: 6345