www.pungudutivuswiss.com www.madathuveli.com www.panavidaisivan.com www.kananithamil.blogspot.com www.pungudutivumv.blogspot.com www.sivalaipiddi.blogspot.com தொடர்புகளுக்கு pungudutivu1@gmail.com

ஞாயிறு, பிப்ரவரி 16, 2020

விற்பனைக்காக பதிவு செய்யப்படும் அரசியல் கட்சிகள்
பதிவு செய்ய விண்ணப்பித்துள்ள 60 கட்சிகள் தேசிய தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டால், பதிவு செய்யப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் எண்ணிக்கை 120 க்கும் அதிகமாக அதிகரிக்கும் என்று தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரிய தெரிவித்துள்ளார்.
பதிவு செய்ய விண்ணப்பித்துள்ள 60 கட்சிகள் தேசிய தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டால், பதிவு செய்யப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் எண்ணிக்கை 120 க்கும் அதிகமாக அதிகரிக்கும் என்று தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரிய தெரிவித்துள்ளார்.

புதிய கட்சிகளைப் பதிவு செய்வதற்கான காலக்கெடு நாளை முடிவடையவுள்ள நிலையில், 60 க்கும் மேற்பட்ட புதிய கட்சிகள் பதிவு செய்ய விண்ணப்பித்துள்ளதாகவும், தேர்தல் காலத்தில் கட்சியின் பெயரை விற்பதற்காக, சிலர் தங்கள் கட்சிகளை பதிவு செய்கிறார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.