16 பிப்., 2020

தூத்துக்குடி  வந்த பனாமா நாட்டுகொடியுடைய கப்பலில் 15  சீனர்கள் மத்திய அரசு  தடை  விதித்திருந்தும் எப்படி  இந்த கப்பல் இங்கே  வந்து தரிக்க அனுமதி  பெற்றது என்பது  அதிசயம்