6 மே, 2020

www.pungudutivuswiss.com
ஜெர்மனி: உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோய்த்தொற்றுகள்: 166,000 க்கும் அதிகமானவை
இறப்புகள்: சுமார் 7,000
பள்ளிகளில் இரண்டாவது தளர்த்தல் படி உள்ளது. பல லட்சம் மாணவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பள்ளிக்குச் செல்லலாம். சிகையலங்கார நிபுணர்களுக்கு ஆறு வார கட்டாய மூடல் முடிவுக்கு வருகிறது; சில கூட்டாட்சி மாநிலங்களில், அனைத்து கடைகளும் மீண்டும் திறக்கப்படலாம். பவேரியா மே 18 அன்று பீர் தோட்டங்களை திறப்பதாக அறிவித்தது. மறுபுறம், பெரிய நிகழ்வுகள் ஆகஸ்ட் இறுதி வரை நாடு தழுவிய அளவில் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளன. 2020 ஆம் ஆண்டில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 6.3 சதவிகிதம் வீழ்ச்சியடையும் என்று மத்திய அரசு எதிர்பார்க்கிறது, இதனால் கூட்டாட்சி குடியரசு நிறுவப்பட்டதிலிருந்து மிகப்பெரிய சரிவு.