8 பிப்., 2010

அரங்கேறிய நாடகங்கள்

க.செல்வரத்தினத்தின் பிணம் பேசுகிறது ------------------------------------------------------------------------ ஊரதீவு- இளம்தமிழர் மன்றம் -------------------------------------------- தோழா தோழா எனக்காக இரு விழிகள் என்ர ஆத்தே மடத்துவெளி சனசமூக நிலையம்(மலர்விழி நாடக கலா மன்றம் ) --------------------------------------------------------------------------------------------------- அந்தஸ்து செத்தவன் சாக இருப்பவனை சாகடிப்பதா கிராமத்து அத்தியாயம் சுமை தாங்கி ஜீவராகங்கள் மெழுகுவர்த்தி அணைகின்றது பகலிலே யாழ்ப்பாணம் மயக்கங்கள் மலராத வாழ்வு

கருத்துகள் இல்லை: