27 பிப்., 2020

சுவிஸில் மேலும் இரு கொரானோ தோற்று நோயாளிகள்
சுவிஸ் கிரவுபுண்டன் (கூர் ) மாநிலத்தில் இரண்டு பேருக்கு கொரானோ   தோற்று இருப்பது கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது