14 மார்., 2020

ஈழத்தமிழன்     கோலோச்சிய அனைத்து நாடுகளிலும்     கொரோனா    தயவு செய்து  வீடுகளுக்குள்ளேயே     முடங்கிக் கொள்ளுங்கள் அதுவே   சாலச்சிறந்தது