www.pungudutivuswiss.com www.madathuveli.com www.panavidaisivan.com www.kananithamil.blogspot.com www.pungudutivumv.blogspot.com www.sivalaipiddi.blogspot.com தொடர்புகளுக்கு pungudutivu1@gmail.com

திங்கள், ஜனவரி 27, 2020

உயிராயுதம் -மக்களை  கொல்லக்கூடிய எளிதில் கட்டுப்படுத்த முடியாத விரைவில் பரவக்கூடிய  வைரஸ்களை ஆராய்ச்சி  மூலம்  கண்டுபிடிக்கும் சீனாவின் செயலில் இருந்தே கோரோன் பரவியதா ?