26 மார்., 2020

போராளிகளின் தியாகத்தின் கொடையில் உலகெங்கும் எந்த சக்தியாலும்  அசைக்க முடியாது வேரூன்றி இருந்த ஈழத்தமிழரின் வாழ்வை கொரோனாவின் தாக்கத்தலிருந்தும் காப்பற்ற இறைவனை வேண்டுவோம்