26 ஏப்., 2020

சுவிஸ்  மிக்ரோஸ் ,கோப் ஆகிய பெரிய  வர்த்தக நிறுவனகளும்  கொரோனா விதிகளின்படி  விற்க முடியாத  பொருட்களினை   விற்ற   குற்றத்துக்காக  வழக்கினை சந்தித்துள்ளன