26 ஏப்., 2020

சுவிட்சர்லாந்தில்  இன்றைய  தொற்றுக்கள் இதுவரை  48 .சுவிஸ்  முறைப்படி  தொற்றுக்களை கட்டுப்பாட் டுக்குள்  கொண்டுவந்துவிடடதா  என கருதலாமா அல்லது  இன்னுமொரு  கொரோனா அலை    வீசுமா .  சுவிஸின்  திடடமிடட  கால எல்லை   ஊரடங்கில் நாளை  மீள் நீடிப்பு  மே 11 வரை  உள்ளது நாளை  அறிவித்தபடி  சில  வர்த்தக  நிறுவனங்கள்  திறக்க  அனுமதி கொடுக்கப்படள்ளது