8 மே, 2020

www.pungudutivuswiss.com
கொரோனா சிறப்புக்கள்  நேற்று மட்டும்
அமெரிக்கா 1314  ,பிரித்தானியா 539 ,இத்தாலி 274,பிரான்ஸ்178 ,ஸ்பெயின்213,     இந்தியா 104,கனடா 172 ,ஹொலாந்து 84 பெல்சியம் 76 ஜெர்மனி67 ,சுவிஸ் 05