11 பிப்., 2018

செங்கலடி ஏறாவூர் பற்று பிரதேச சபை கூடமைப்பு தோல்வி 
ஸ்ரீ ல சு கட்சி 8
கூடடமைப்பு 6
தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் 4
கூடமைப்பு வென்ற இடங்கள் 
களுவான்கேணி சித்தாண்டி கிழக்கு வந்தாறுமுலை பண்குடவெளி கரடியனாறு புல்லுமலை