11 பிப்., 2018

உத்தியோகபூர்வ முடிவுகள் யாழ்.மாவட்டம் -1

உத்தியோகபூர்வ முடிவுகள் யாழ்.மாவட்டம் -
01.வலிமேற்க்கு பிரதேச சபை

த.தே.கூ 09

த.தே.ம.மு 06

ஈ.பி.டி.பி 04

ஜ.தே.க 03

இ.சு.க 01

சுயேட்சை குழு0202.யாழ்ப்பாணம் மாநகரசபையின் இறுதி நிலவரப்படியான முடிவுகள்.

தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு 16

அகில இலங்கைத் தமிழ் காங்கிரஸ் 13

ஈ.பீ.டீ.பி. 10

ஐ.தே.கட்சி 03

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 01

சுதந்திரக் கட்சி 02

என்ற அடிப்படையில் மொத்தம் 45 ஆசணங்களும் பகிரப்பட்டுள்ளன.

03.நல்லூர் பிரதேச சபை

இ.த.அ. கட்சி. 06.

அ.இ.த.கா 05.

ஈ.பீ.டீ.பி. 03.

சுயேட்சை. 02.

ஐ.தே.க. , சுதந்திரக் கட்சி , தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி , தலா 1

04. சாவகச்சேரி பிரதேச சபை

த.தே.கூ 13

த.தே.ம.மு 06

ஈ.பி.டி.பி 04

ஜ.தே.க 02

இ.சு.க 03

த.வி.கூ 02

சுயேட்சை குழு 01

05.வலி வடக்கு பிரதேச சபை

த.தே.கூ 13

த.தே.ம.மு 06

ஈ.பி.டி.பி 08

ஜ.தே.க 02

இ.சு.க 04

த.வி.கூ 02

06.சாவகச்சேரி நகரசபை

த.தே.கூ 05

த.தே.ம.மு 06

ஈ.பி.டி.பி 03

ஜ.தே.க 01

இ.சு.க 01

த.வி.கூ 01

சுயேட்சை குழு 01

07.வலி தெற்கு பிரதேச சபை

த.தே.கூ 11

த.தே.ம.மு 06

ஈ.பி.டி.பி 04

ஜ.தே.க 03

இ.சு.க 04

த.வி.கூ 02