29 ஜன., 2020

புலம்பெயர்  உறவுகளே   சீன நாட்டு கடைகளில்  பொருட்கள்  வாங்கவேண்டாம் ,  சீன நாட்டு  உணவுகளை  உண்ணவேண்டாம் .தமிழ் கடைகளில்  இருக்கும் சீனப்பொருட்களை கூட  வாங்கவேண்டாம்  இப்போதைக்கு சுயகட்டுப்பாடு ஒன்றை  வைத்திருங்கள்