30 ஜன., 2020

சீன நாட்டவருக்கு விசா வழங்குவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது -இலங்கை