30 ஜன., 2020

ஐதேக இல் இருந்து சரத் பொன்சேகா நீக்கம்  மேலும  சிலர் உட்பட