1 மே, 2020

மே ஒன்று - கொரோனா  காலத்தில்  உயிரை  பணயம்  வைத்து  மக்களுக்காக பணிபுரியும் மருத்துவம் காவல் நிர்வாகம் தூய்மை உணவுபொருள்விநியோகம் போன்ற தொழிலாளர்கள் அனவிவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்