புங்குடுதீவெனும் புனிதபூமியின் புகழ் பரப்பும் பேரிணையம் இது -புங்குடுதீவின் வரலாறு , தகவல்கள், படங்கள், காணொளிகள்,ஆவணங்கள்-இத்தோடு 24 மணிநேர தரமிக்க செய்தி தரவேற்றதோடு உஙகளை நித்தம் சந்திக்கும் ஒரே இணையம்

12 மே, 2020

www.pungudutivuswiss.com
முக்கிய பட்டியலில் இருந்து ஸ்ரீலங்காவை நீக்கியது ஐரோப்பிய ஆணைக்குழு
ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பண மோசடி மற்றும் தீவிரவாதிகளுக்கு நிதிவசதியளிக்கின்றமை தொடர்பில் அதி உயர் அபாய நிலையிலுள்ள மூன்றாம் உலக நாடுகள் பட்டியலில் இருந்து ஸ்ரீலங்கா நீக்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

இதேவேளை, ஐரோப்பிய ஆணைக்குழுவானது 2020 மே 07ஆம் திகதியன்று வெளியிடப்பட்ட பணம் தூயதாக்கலைத் தடுத்தல் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தலை ஒழித்தல் உபாய ரீதியான குறைபாடுகளுடன்கூடிய உயர் இடர்நேர்வுமிக்க மூன்றாம் நிலை நாடுகளைக் கொண்ட அதன் பட்டியலிலிருந்து ஸ்ரீலங்காவினை நீக்கியுள்ளது.

பெப்ரவரி 2018 இல் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தால் இலங்கை அதிக ஆபத்துள்ள மூன்றாம் நாடுகளைக் கொண்ட பட்டியலிடப்பட்டது, அதன் பின்னர் இலங்கை நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழு (FATF) அதன் இணக்க ஆவணத்தில் மூலோபாய AML / CFT குறைபாடுகளைக் கொண்ட அதிகார வரம்பாக அடையாளம் காணப்பட்டது. அக்டோபர் 2017 இல் “சாம்பல் பட்டியல்” என அடையாளம் காணப்பட்டது.

இவ்வாறு பட்டியலிடப்பட்டதும், அடையாளம் காணப்பட்ட மூலோபாய குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கான ஒரு கால அளவிலான செயல் திட்டம் இலங்கைக்கு ஒதுக்கப்பட்டது.

நிதியியல் நடவடிக்கைச் செயலணியால் பட்டியலிடப்பட்டதிலிருந்து, நிதி புலனாய்வு பிரிவு (FIU) மற்ற பங்குதாரர்களுடன் சேர்ந்து, குறிப்பிட்ட கால எல்லைக்குள் நிதியியல் நடவடிக்கைச் செயலணி செயல் திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்த தொடர்ச்சியான பயனுள்ள மற்றும் உறுதியான நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது.

அதன்படி, நிதியியல் நடவடிக்கைச் செயலணியானது 2019 ஒக்டோபர் 13 – 18 வரை பாரிஸ் நகரில் நடைபெற்ற அதன் முழுநிறைவான அமர்வில் அதன் இணங்குவித்தல் அட்டவணையிலிருந்து சாம்பல் நிறப்பட்டியல் எனவும் அறியப்படுகின்ற இலங்கையினை நீக்கியது.