23 ஜூன், 2019

 மேட்ற்கிந்திய தீவுகள்  நியூசீலாந்தின் 292  ஓட்ட்ங்களை   கடைசி   நேர   மீ இந்திய தீவுகள்  வீரர்  ப்ராத்வைத் 48  வைத்து ஓவரில்  மட்டும் 25  ஓட்ட்ங்கள்   எடுத்து அட்புத  சாதனை  ஒன்றை  தனது அணிக்கு  பெருமை தேடித் கொடுத்துள்ளார்  48 வைத்து ஓவரில்  2  ஓட்ட்ங்கள்  அடுத்து வந்து மூன்று பபந்துகளையும்   சிச்சார்  ஆக்கினார்  அடுத்த  பந்தை பவுந்தரி   அடித்தார் கடைசி பந்தில் ஒரு ஓடட்டும்