30 ஜூலை, 2019

அப்பா  ஸ்தானத்தில் மதிப்பு கொடுக்கும்  தர்சனுக்கும்  லூசியாவுக்கும் சேரன்  வைத்த  முதல்  ஆப்பு 
பிக் போஸ் நிகழ்ச்சியில்  முதல்  வார வெளியேற்றும் படலத்தில்  வேட்ப்பாளராக்க தர்சனை யும்  லூசியாவையும்  நீக்க  வாக்கு   கொடுத்தவர் தான் சேரன் . அதன் பின்  தர்சனை  யாரும்  இதுவரை   வெளியேற்ற  வாக்களிக்கவில்லை  லூசியாவை கூட இந்த வாரம் தான்  ஒரு வாக்கு  பெற்றுள்ளார் இருந்தாலும் பட்டியலில் இடம்பெறவில்லை  சேரன்  இவர்களை  நீக்க  விருப்பம்  டெஹ்ரிவித்தது கூட  டர்ஹெறியாமல் இன்னும்  சேரனை  அப்பா  ஸ்தானத்தில்  வைத்து  மதிப்பு கொடுத்து  வருகிறார்கள்  அவர்களுக்கே  தெரியாத  நிலை  தானே  சேரனின் செயகை   வெளியே  வந்து  திரும்ப  அந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தால் மட்டுமே  தெரியவரும்