3 மே, 2020

www.pungudutivuswiss.com
சுவிஸில் கொரோனா  தொற்றுக்குள்ளானோர்  எண்ணிக்கை   கடந்த  26 இல் இருந்து வரிசையாக   81.167.112,125,132, 73,54,34