3 மே, 2020

www.pungudutivuswiss.com
தமிழகத்தில் கைத்தொலைபேசி வெடித்து பெண்  ஆபத்தில்  உள்ளார்
தொலைபேசியை   மின்னிணைப்பை  கொடுத்துக்கொண்டே  வீடியோக்கள் பேசியபோது  வெடித்து பெண்ணின்  கண்கள்  காதுகள்  பக்கம்  பலத்த காயம் அடைந்துள்ளார் .  இந்தியாவில் ஆங்காங்கே  போன் வெடித்து பலர்  இறந்தள்ளார்கள் ஆப்ஸ்  கலீல்  இருந்தே  அளவுக்கதிகமான  அழுத்தம்  உண்டாகி  வெடிப்பதாக  கூறப்படுகிறது