5 மே, 2020

www.pungudutivuswiss.com
கொரோனாவை  திறம்பட கட்டுப்படுத்திய நாடுகளில் சுவிஸும்  முன்னணி வகிக்கின்றது  குறைந்தளவு இறப்புகளை  மட்டுமே  சந்தித்து நிர்வாக ,மருத்துவத்துறையில் சாதித்துள்ளது