5 மே, 2020

தேர்தல் தள்ளிப்போனால் பாராளுமன்றம் கூடடபடவேண்டும் கூட்டினால் பெரும்பான்மை தேவை .அதற்காக கூட்டமைப்பை வளைத்து போட வாக்குறுதிகளா ?